Czym jest dokumentacja inwentaryzacji zieleni i jakie informacje zawiera?

Inwentaryzacja zieleni to proces polegający na szczegółowym zinwentaryzowaniu istniejącej roślinności, zarówno w obszarach miejskich, jak i przyrodniczych. Celem tego typu działania jest uzyskanie pełnego obrazu stanu i wartości drzewostanów, nasadzeń czy trawników. To z kolei pozwala na wdrożenie skutecznych strategii zarządzania zielenią. Jakie informacje powinny się znaleźć w dokumentacji inwentaryzacji zieleni? Sprawdź!

 

Kiedy należy wykonać dokumentację inwentaryzacji zieleni?

Dokumentacja inwentaryzacji zieleni jest niezbędna przy realizacji różnorodnych projektów, które wiążą się ze zmianami w otoczeniu przyrodniczym. Przykłady takich sytuacji to planowanie renowacji parków miejskich, modernizacja terenów rekreacyjnych czy budowa nowych obiektów infrastruktury. Zgodnie z polskim prawem, inwentaryzacja powinna być również przeprowadzana cyklicznie co kilka lat, aby monitorować zmiany w stanie zieleni i wdrażać odpowiednie działania zarządzające. W przypadku dużych aglomeracji miejskich takie badania są szczególnie ważne ze względu na dynamiczne zmiany w środowisku oraz konieczność ochrony wartości przyrodniczych miast.

inwentaryzacja zieleni

 

Jakie informacje zawiera dokumentacja inwentaryzacji zieleni?

Dokumentacja inwentaryzacji zieleni to zbiór danych, który pozwala na szczegółowe zapoznanie się ze stanem roślinności na danym terenie. Wśród najważniejszych informacji uwzględnionych w dokumentacji znajdują się: gatunki drzew i krzewów, ich wiek, stan zdrowotny oraz parametry morfologiczne (wysokość, obwód pnia, korony). Dokumentacja obejmuje również informacje o rozmieszczeniu roślin na terenie inwentaryzowanym, co pozwala na analizę zagęszczenia i charakterystyki przestrzennej zieleni. Obydwie informacje przyrodnicze są uzupełniane o dane dotyczące właściwości użytkowych roślin, takich jak odporność na zanieczyszczenia czy potencjał dekoracyjny.