Raporty ekologiczne BREEAM

Nasza Pracownia Projektowa zajmuje się sporządzaniem raportów ekologicznych BREEAM, które pozwalają na skuteczną ocenę inwestycji pod kątem ekologii. Ich korzystny wynik pozwala na uzyskanie certyfikatu, który realnie podnosi wartość obiektu, a tym samym może mieć również wpływ na ustalanie wysokości czynszu i dobór najemców. Dlatego przeprowadzeniem ekspertyzy mogą być zainteresowani zarówno inwestorzy, jak i zarządcy nieruchomości. Okazują się one także przydatne dla osób zainteresowanych wynajmem lub nabyciem domu. System certyfikacji BREEAM daje im bowiem możliwość porównania różnych obiektów pod kątem energooszczędności.

 

Czym jest system BREEAM?

 

BREEAM to pierwszy, najdłużej funkcjonujący system certyfikacji budynków ekologicznych. Skrót ten powstał z połączenia pierwszych liter pełnej nazwy w języku angielskim: Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Zgodnie z założeniami tego brytyjskiego systemu, certyfikacji mogą być poddawane zarówno nowe budynki, jak i obiekty już istniejące, w tym także te przechodzące modernizację.

 

Co bierzemy pod uwagę podczas analizy ekologicznej terenu?

 

Analiza ekologiczna terenu, jaką przeprowadzamy, polega na ocenie punktowej w następujących kategoriach: LE02, LE04, LE05 według wymagań BREEAM International New Construction 2016. Ilość przyznanych punktów zależna jest od tego, w jakim stopniu obiekt spełnia wymagania określone dla tych kategorii. Po zliczeniu punktów i porównaniu z wartościami wzorcowymi przyznawane są certyfikaty na różnych poziomach.

Nasza firma sporządza kompleksową analizę ekologiczną terenu w systemie BREEAM: raport ekologiczny w ramach LE02, zalecenia ekologiczne w ramach LE04 oraz plan zarządzania zielenią w ramach LE05.