Sporządzanie analiz ekologicznych w systemie BREEAM

Zajmujemy się sporządzaniem analiz ekologicznych w systemie BREEAM. Umożliwiają one ocenę inwestycji pod kątem ekologii. Korzystny wynik analizy BREEAM pozwala na uzyskanie certyfikatu, który realnie podnosi wartość obiektu, a tym samym może mieć wpływ na ustalanie wysokości czynszu i dobór najemców. Przeprowadzeniem ekspertyzy mogą być zainteresowani zarówno inwestorzy, jak i zarządcy nieruchomości. Okazują się one także przydatne dla osób zainteresowanych wynajmem lub nabyciem domu. System certyfikacji BREEAM daje im bowiem możliwość porównania różnych obiektów pod kątem energooszczędności.

 

Czym jest system BREEAM?

BREEAM to pierwszy, najdłużej funkcjonujący system certyfikacji budynków ekologicznych. Skrót ten powstał z połączenia pierwszych liter pełnej nazwy w języku angielskim: Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Zgodnie z założeniami tego brytyjskiego systemu, certyfikacji mogą być poddawane zarówno nowe budynki, jak i obiekty już istniejące, w tym także te przechodzące modernizację.

 

Co bierzemy pod uwagę podczas analizy ekologicznej terenu?

Obszary, jakie są brane pod uwagę podczas analizy BREEAM dotyczą zróżnicowanych zagadnień. Należą do nich:

 

 • sposoby zarządzania projektem i terenem, a w przypadku nowych obiektów, również prowadzenia budowy;
 • lokalizacja obiektu, infrastruktura rowerowa i dostępność szlaków komunikacyjnych transportu publicznego;
 • sposoby użytkowania gruntów z uwzględnieniem terenów zieleni;
 • wykorzystane podczas budowy materiały i ich pochodzenie;
 • wpływ inwestycji na jakość wód i powietrza;
 • przepływ energii, w tym zużycie ciepła i energii elektrycznej, jak również sposoby optymalizacji ich wykorzystania, stosowanie własnych, odnawialnych źródeł energii;
 • szeroko pojęte zanieczyszczenia, uwzględniające zarówno pyły wpływające na jakość powietrza, jak i zanieczyszczenie światłem;
 • zagadnienia związane z gospodarką odpadami;
 • zastosowanie rozwiązań mających na celu ochronę bioróżnorodności;
 • wprowadzenie technologii, których celem jest zmniejszenie zużycia wody;
 • elementy, które mogą mieć wpływ na psychiczne i fizyczne zdrowie, a także samopoczucie użytkowników obiektu, takie jak temperatura wewnątrz budynku, jakość wody i powietrza, akustyka pomieszczeń czy docierające do niech światło dzienne.

 

Procedury związane z wydaniem certyfikatu BREEAM wykonywane są prze z upoważnionego konsultanta, nazywanego asesorem. Zajmuje się on analizą rozwiązań stosowanych w danym obiekcie i potwierdza ich wykorzystanie w sporządzonym raporcie. Uzupełnienie uzyskanych przez konsultanta informacji stanowi stosowana dokumentacja, udostępniona przez inwestora. Znaleźć tu można wszelkiego rodzaju analizy, raporty i modele, uwzględniające wymagane przez system BREEAM rozwiązania, jak również dokumentację projektową obiektu i jego elementów. Dokumentacja powinna być przygotowana zgodnie z zaleceniami systemu BREEAM. Do jej sporządzenia wykorzystywane są odpowiednie programy, które pomagają w określeniu natężenia światła lub dźwięku, a także energii. W celu uzyskania pozytywnej opinii i certyfikatu BREEAM należy spełnić wszystkie wymogi projektu.

Analiza ekologiczna terenu, jaką przeprowadzamy, polega na ocenie punktowej w następujących kategoriach: LE02, LE04, LE05 według wymagań BREEAM International New Construction 2016. Ilość przyznanych punktów zależna jest od tego, w jakim stopniu obiekt spełnia wymagania określone dla tych kategorii. Po zliczeniu punktów i porównaniu z wartościami wzorcowymi przyznawane są certyfikaty na różnych poziomach.

Nasza firma sporządza kompleksową analizę ekologiczną terenu w systemie BREEAM: raport ekologiczny w ramach LE02, zalecenia ekologiczne w ramach LE04 oraz plan zarządzania zielenią w ramach LE05.