Gospodarka zielenią publiczną

Gospodarka zielenią obejmuje szereg zróżnicowanych działań. Powinna być nastawiona na ochronę cennych obiektów przyrodniczych, a także zwiększanie różnorodności biologicznej. Ma na celu utrzymanie równowagi przyrodniczej na danym obszarze. Gospodarka zielenią na terenach miejskich niesie ze sobą szereg wyzwań, z którymi na co dzień muszą się mierzyć odpowiedzialne za ten aspekt osoby.

Przez brak zrównoważonego planu zagospodarowania przestrzeni miejskich oraz architektoniczne zaszłości z poprzedniej epoki, obszary, w których żyjemy, pracujemy i odpoczywamy, rozrastają się nie tylko chaotycznie, ale również w sposób, który nie uwzględnia istotności środowiska naturalnego.

W naszej pracowni projektowej od wielu lat zdobywamy wiedzę i doświadczenie, pozwalające nam tworzyć przestrzenie, które są użytkowe i estetyczne, a jednocześnie zrównoważone pod względem ekologicznym.

 

Kompleksowe usługi z zakresu gospodarki zielenią nie tylko dla Trójmiasta

Kompleksowa gospodarka zielenią obejmuje ocenę kondycji drzewostanu na danym terenie i zalecenia dotyczące jego pielęgnacji. W tym celu przeprowadza się inwentaryzacje zieleni, a także sporządza ekspertyzy i opinie dendrologiczne. Zalecenia mogą uwzględniać konieczność usunięcia chorych lub spróchniałych drzew, a także tych roślin, które stanowią zagrożenie dla osób lub mienia. Wycinka może być także konieczna w celu ograniczenia rozprzestrzeniania chorób lub szkodników atakujących drzewostan. W ramach gospodarki zielenią wykonywane są różnego rodzaju działania, prowadzące do objęcia ochroną szczególnie cennych drzew. Uwzględnia ona także projektowanie obszarów ochronnych, np. poprzez nasadzenia tworzące miejsca lęgowe dla przedstawicieli fauny. W ramach gospodarowania zielenią zajmiemy się przygotowaniem szeregu dokumentów dla organów administracyjnych, w tym sporządzaniem wniosków o wycinkę. Przygotujemy też plan zagospodarowania nieużytków w celu tworzenia nowych miejsc zieleni. Zajmiemy się również planowaniem nowych nasadzeń, w tym przydrożnych i na terenach silnie zurbanizowanych.

Oferujemy kompleksowe usługi zorientowane na gospodarkę zielenią – wśród nich znajdują się m.in. projekty zagospodarowania i ochrony terenów zielonych czy specjalistyczne doradztwo dotyczące stosowania poszczególnych rozwiązań. Nasza oferta jest skierowana zarówno do firm, biur projektowych, deweloperów i inwestorów, jak i instytucji czy władz miast. Działamy głównie na terenie Trójmiasta, jednakże możemy dotrzeć do każdego zakątka Polski.