Nadzory inwestorskie

Prowadzone przez nas nadzory inwestorskie w zakresie terenów zieleni są kompleksowe i obejmują kontrolę prac, odbiór robót oraz zlecanie poprawek. Posiadamy niezbędne kwalifikacje, do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Dendrologicznego i Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.  Realizując usługi w zakresie nadzorów inwestorskich, dbamy o zabezpieczenie interesów naszych klientów. Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego przyjętego zlecenia.

 

Na czym polega nadzór inwestorski?

 

Nadzór inwestorski polega na reprezentowaniu inwestora oraz przejęciu jego obowiązków w zakresie kontroli technicznej i prawnej postępujących prac. Obszar działań inspektora jest ściśle określony i wynika z ustawy Prawo Budowlane. Obejmuje sprawdzanie zgodności realizacji zarówno z projektem, jak i obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Kontrola jakości wykonywanych prac oraz odbiór robót mają na celu ochronę interesów inwestora, oraz dobra publicznego – zwłaszcza gdy planowana inwestycja może mieć jakikolwiek wpływ na środowisko naturalne czy sąsiadujące nieruchomości.

 

Czym zajmują się Inspektor Nadzoru Dendrologicznego i Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni?

 

 Inspektor Nadzoru Dendrologicznego zajmuje się kontrolą prac realizowanych podczas wykonywania inwestycji w obszarze ochrony drzewostanu. Pomaga spełnić wymogi określone w uzgodnieniach dotyczących danego obszaru i innych aktach prawnych, odnoszących się do drzew oraz krzewów znajdujących się na terenie inwestycji. Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni specjalizuje się natomiast w obsłudze inwestycji związanych z publicznymi terenami zieleni. Jego zadaniem jest przygotowywanie specjalistycznych ekspertyz na różnych etapach prowadzenia prac: od projektowania, przez wykonawstwo, aż po pielęgnację wspomnianych terenów.