Nadzory inwestorskie dla Trójmiasta

Prowadzone przez nas nadzory inwestorskie w zakresie terenów zieleni są kompleksowe i obejmują kontrolę prac, odbiór robót oraz zlecanie poprawek. Nasi pracownicy zdobyli kwalifikacje wymagane do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru DendrologicznegoInspektora Nadzoru Terenów Zieleni. Realizując usługi w zakresie nadzorów inwestorskich, dbamy o zabezpieczenie interesów naszych klientów. Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego przyjętego zlecenia. Orientujemy się we wszelkich zmianach prawa, działamy szybko i dokładnie. Jako Inspektorzy Nadzoru Terenów Zieleni i Dendrologicznego współpracujemy z różnymi klientami. Pracujemy wszędzie tam, gdzie trwają prace budowlane na terenach zielonych. Dbamy o to, by inwestor mógł działać bez przeszkód, ale jednocześnie pilnujemy zgodności planowanych robót z obowiązującymi prawami z zakresu ochrony środowiska.

 

Na czym polega nadzór inwestorski?

Nadzór inwestorski polega na reprezentowaniu inwestora oraz przejęciu jego obowiązków w zakresie kontroli technicznej i prawnej postępujących prac. Obszar działań inspektora jest ściśle określony i wynika z ustawy Prawo Budowlane. Obejmuje sprawdzanie zgodności realizacji zarówno z projektem, jak i obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Kontrola jakości wykonywanych prac oraz odbiór robót mają na celu ochronę interesów inwestora oraz dobra publicznego – zwłaszcza gdy planowana inwestycja może mieć jakikolwiek wpływ na środowisko naturalne czy sąsiadujące nieruchomości.

 

Czym zajmuje się Inspektor Nadzoru Dendrologicznego?

Nadzór dendrologiczny ma na celu ochronę drzewostanu, poprzez kontrolowanie prac na różnych etapach powstawania inwestycji. Pomaga spełnić wymogi określone w uzgodnieniach dotyczących danego obszaru i innych aktach prawnych, odnoszących się do drzew oraz krzewów znajdujących się na terenie inwestycji.

Zakres nadzoru inwestorskiego obejmuje w tym przypadku świadczenie usług według wytycznych określonych w aktualnych aktach prawnych. Inspektor Nadzoru Dendrologicznego zajmuje się oceną stanu fitosanitarnego drzewostanu. Dokonuje również kontroli prowadzonych prac w zakresie ochrony szaty roślinnej, w szczególności robót ziemnych oraz innych czynności budowlanych, prowadzonych w obrębie strefy korzeniowej drzew. Doradza również optymalne rozwiązania, które warto zastosować podczas prowadzenia prac oraz zapewnia kompleksowe porady z zakresu ochrony osłoniętych systemów korzeniowych. Zapewnia również kontrolę nad prowadzonymi pracami z zakresu pielęgnacji terenów zielonych. Nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie drzew i metody ochrony zieleni na obszarze prowadzonej inwestycji.

 

Jakie funkcje pełni Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni

Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni specjalizuje się w obsłudze inwestycji związanych z publicznymi terenami zieleni. Jego zadaniem jest przygotowywanie specjalistycznych ekspertyz na różnych etapach prowadzenia prac od projektowania, przez wykonawstwo, aż po pielęgnację wspomnianych terenów.

Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni zajmuje się przygotowaniem ekspertyz dotyczących projektowania terenów zieleni, ich realizacją, a także pielęgnacją obszarów zielonych. Sporządzane raporty mogą dotyczyć zróżnicowanych zagadnień. Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni może podjąć się wykonania ekspertyz z zakresu ochrony przyrody, w tym drzew pomnikowych, zabezpieczenia szaty roślinnej podczas prowadzenia prac budowlanych na terenie inwestycji, jakości wykonywanych prac oraz przestrzegania zasad BHP podczas prac na terenach zieleni. Zajmuje się również kontrolą i oceną jakości roślin przeznaczonych do nasadzeń zastępczych. Może wykonać ekspertyzę dotyczącą stosowanych na nowopowstających terenach zieleni rozwiązań technologicznych.

Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni uczestniczy we wszystkich etapach powstawania inwestycji. Pełni funkcję doradcy z zakresu ochrony zieleni jeszcze przed rozpoczęciem prac. Zajmuje się oceną zdrowotności szaty roślinnej i wprowadzaniem do projektu metod jej ochrony. Pełni również funkcję kontrolną, zajmując się oceną zgodności prowadzonych prac z założeniami projektu z zakresu ochrony terenów zieleni, dozorem metod zabezpieczenia roślin, w szczególności odsłoniętych systemów korzeniowych. Zajmuje się również przywracaniem kondycji drzew uszkodzonych, a po zakończeniu prac kontroluje stan szaty roślinnej, odtworzenie trawników oraz demontaż zabezpieczeń. W trakcie zagospodarowywania terenu kontroluje miejsca planowanych nasadzeń oraz jakość wykorzystywanego do nich materiału, a także wszelkich prac prowadzonych w związku z zakładaniem zieleni ujętej w projekcie. Nadzoruje też prawidłowe przeprowadzenie nasadzeń zastępczych. Podczas eksploatacji powstałej inwestycji kontroluje jakość zabiegów pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych, sprawdza stan fitosanitarny roślinności, może również udzielić porad i zaleceń w tym zakresie.

Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni musi ukończyć studia wyższe z zakresu nauk przyrodniczych. Powinien charakteryzować się również kilkuletnim doświadczeniem w pracy związanej z gospodarką zielenią. Kandydat po ukończeniu specjalistycznego szkolenia i uzyskaniu zaświadczenia o jego pozytywnym ukończeniu otrzymuje uprawnienia Inspektora. Nasi pracownicy, zajmujący się nadzorem terenów zieleni wyróżniają się wieloletnim doświadczeniem dendrologicznym oraz praktyczną znajomością zasad pielęgnacji terenów zieleni. Uzyskali niezbędne uprawnienia, potwierdzające ich wiedzę i umiejętności. Dzięki temu możemy zaproponować naszym klientom profesjonalne i kompleksowe usługi z zakresu nadzoru inwestorskiego terenów zielonych.

 

Kompleksowy nadzór inwestorski z zakresu dendrologii i ochrony terenów zieleni

Oferujemy kompleksowe usługi z obu zakresów. Dzięki temu możesz skorzystać z pomocy jednej firmy, by poprawnie przeprowadzić wszystkie planowane prace. Co więcej, oferujemy także wystawianie opinii dendrologicznych oraz wszelkiego rodzaju usługi związane z projektowaniem. Dzięki temu spełniamy oczekiwania różnych klientów – od firm, przez instytucje państwowe, aż po deweloperów. Działamy na terenach, na których mają powstać dowolne inwestycje. Świadczymy nasze usługi w sposób profesjonalny.

Masz pytania związane z naszą ofertą? Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na nurtujące Cię pytania i dobierzemy odpowiednie usługi do danego przypadku.