Projektowanie terenów zieleni

Zajmujemy się projektowaniem terenów zieleni na terenie Trójmiasta. W ramach tej usługi przygotowujemy projekty aranżacji zieleni na terenach publicznych. Uwzględniamy w nich takie kwestie, jak forma ukształtowania terenu i obecność małej architektury. Dbamy też o to, aby przewidziana w projekcie roślinność dobrze komponowała się z otoczeniem i miała odpowiednie warunki do rozwoju. W efekcie projektowane przez nas tereny zieleni są estetyczne i funkcjonalne. Nasze usługi obejmują kompleksową gospodarkę zielenią. Zapewnimy odpowiedni dobór gatunków do nowych nasadzeń, dostosowując je do panujących warunków siedliskowych. Podpowiemy też, jak pielęgnować rośliny już rosnące na danym terenie, aby zapewnić im długą żywotność i najlepsze warunki do rozwoju.

 

Projektowanie publicznych terenów zieleni

Oferujemy projektowanie publicznych terenów zieleni, takich jak miejskie parki czy skwery oraz zieleń osiedlowa. Działamy na zlecenie firm, biur projektowych, deweloperów oraz instytucji. Przy sporządzaniu projektu bierzemy pod uwagę nie tylko życzenia klienta, ale także takie czynniki, jak ukształtowanie terenu, obecność na nim stawów i cieków wodnych, rodzaj gleby, jaka na nim występuje oraz porastająca go aktualnie roślinność. Dzięki temu jesteśmy w stanie sporządzić gruntowny projekt, dopasowany do charakteru terenu i jego przeznaczenia.

Nasza firma świadczy usługi głównie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, ale nie tylko. Trójmiasto to tylko niewielki wycinek miejsc, gdzie działamy. Z powodzeniem możemy przeprowadzić nasze prace również w innych województwach. Wystarczy ustalić z nami szczegóły zlecenia, a my zaproponujemy najlepsze rozwiązanie w danym przypadku.

 

Jak przebiega projektowanie zieleni?

Aby wykonać projekt terenów zieleni, w pierwszej kolejności należy poznać aktualnie panujące w otoczeniu warunki. Dotyczy to zarówno szaty roślinnej, mikroklimatu czy nasłonecznienia, ale również elementów miejskiej infrastruktury. Przy doborze roślin do nasadzeń, bardzo ważne są warunki hydrogeologiczne siedliska. Ponadto, należy wziąć pod uwagę lokalizację i przeznaczenie projektowanego terenu zieleni, a także otaczające go obiekty, takie jak budynki czy ciągi komunikacyjne. Ważnym czynnikiem jest występująca na danym tobszarze szata roślinna. Projektując tereny zieleni w mieście trzeba zwrócić uwagę na istniejący drzewostan i jeśli jego stan na to pozwala – w pełni wykorzystać. Istotna jest też podziemna sieć uzbrojenia terenu. Należy zwrócić uwagę, czy rozwijające się systemy korzeniowe nie spowodują ryzyka awarii lub czy podziemne uzbrojenie terenu nie będzie ograniczało możliwości rozwoju wybranych roślin. Dobór gatunków do projektu terenów zieleni będzie też zależny od jakości powietrza natężenia ruchu ulicznego i pieszego. W ruchliwej części miasta warto postawić na rośliny odporne na trudne warunki środowiskowe. Delikatne gatunki można zastosować przy projektowaniu terenów zieleni na obrzeżach miast, gdzie ruch jest mniejszy, jeśli tylko pozwala na to jakość gleby i inne czynniki, jak nasłonecznienie.

Przed zdecydowaniem się na umieszczenie konkretnych roślin na danym terenie badamy jego parametry. Projektowanie zieleni przez naszą firmę bazuje na zebranych pomiarach i długich analizach. Pozwalają one na dopasowanie odpowiedniej roślinności do danego obszaru. Dzięki temu, stworzone rabaty czy inne przestrzenie zielone mogą prezentować się doskonale przez cały rok. Projektowanie publicznych terenów zieleni to jednak nie wszystko. Nasza firma zajmuje się również innymi usługami, takimi jak np. inwentaryzacje zieleni. Pozwalają one na dokładne sprawdzenie drzewostanu, który już istnieje na danym terenie. Wydajemy także szczegółowe opinie dotyczące jego stanu. W ten sposób można dopasować projektowane terenu do elementów, które się na nim znajdują.

 

Dlaczego warto zainwestować w profesjonalny projekt terenów zieleni?

Tereny zieleni to bardzo ważny element miejskiej infrastruktury. Ich prawidłowe zaprojektowanie sprawi, że będą właściwie spełniały swoje funkcje. Zieleń w mieście odgrywa wiele istotnych, a zarazem zróżnicowanych ról:

 

  • Tereny zielone stanowią miejsce do odpoczynku i kontaktu z naturą, ale również nawiązywania relacji z innymi osobami czy długich spacerów z czworonogami;
  • Przyczyniają się do wzrostu różnorodności, stanowią siedlisko ptaków i małych ssaków, jak również różnych gatunków roślin czy owadów;
  • Pełnią również funkcję ochronną – tereny zielone zapobiegają nadmiernemu nasłonecznieniu, zmniejszają ryzyko pożaru, ograniczają też ilość pyłów w powietrzu;
  • Pomagają w redukcji zanieczyszczeń powietrza, które są powszechnym problemem polskich miast;
  • Rośliny na terenach zielonych pozwolą zwiększyć wilgotność powietrza, poprzez zatrzymywanie wód opadowych i późniejsze oddawanie ich w postaci pary wodnej. To funkcja szczególnie istotna na obszarach miejskich, gdzie powietrze często jest zbyt suche;
  • Obszary pokryte roślinnością pełnią też funkcję estetyczną, a ich ciekawe zaprojektowanie może wpływać na wzrost zainteresowania przyszłych mieszkańców i inwestorów zieloną okolicą;