Referencje

certyfikat PLGBC

Certyfikat inspektora

Program szkoleń

Certyfikat uczestnictwa - Drago Academy

Świadectwo uczestnictwa w konferencji dzień architekta krajobrazu

Świadectwo uczestnictwa

Świadectwo

Świadectwo-2004

Wykaz

Świadectwo-2005

Zaświadczenie inspektora

ekotab

poświadczenie

referencje

referencje-progres

referencje-bjk

referencje-bjk-2

opinia-referencyjna

świadectwo-agencja

euro

euro-alians

zaświadczenie-IGPiM

projektowanie-w-otoczeniu-drzew

Projekt-ochrony-drzew

zaświadczenie-ISMH

ukończenie-szkolenia

organizacja-prac-budowlanych-na-terenach-zadrzewionych

List-referencyjny

List referencyjny

Certefikat-1

certyfikat Hubeny

Certyfikat-Magdalena Loose

Certyfikat-2

Certyfikat-3