Referencje


Zaświadczenia 23

Zaświadczenia 24.01 100

certyfikat PLGBC

certyfikat PLGBC


certyfikat PLGBC

Certyfikat inspektora

Program szkoleń

Świadectwo uczestnictwa w konferencji dzień architekta krajobrazu


Świadectwo uczestnictwa

Świadectwo

Świadectwo-2004

Wykaz


Świadectwo-2005

Zaświadczenie inspektora

ekotab

poświadczenie


referencje

referencje-progres

referencje-bjk

referencje-bjk-2


opinia-referencyjna

świadectwo-agencja

euro

euro-alians


zaświadczenie-IGPiM

projektowanie-w-otoczeniu-drzew

Projekt-ochrony-drzew

zaświadczenie-ISMH


ukończenie-szkolenia

organizacja-prac-budowlanych-na-terenach-zadrzewionych

List-referencyjny

Certyfikat uczestnictwa - Drago Academy


List referencyjny

Certefikat-1

certyfikat Hubeny

Certyfikat-2


Certyfikat-Magdalena Loose

Certyfikat-3

certyfikat PLGBC