Referencje


certyfikat PLGBC

certyfikat PLGBC

Certyfikat inspektora

Program szkoleń


Świadectwo uczestnictwa w konferencji dzień architekta krajobrazu

Świadectwo uczestnictwa

Świadectwo

Świadectwo-2004


Wykaz

Świadectwo-2005

Zaświadczenie inspektora

ekotab


poświadczenie

referencje

referencje-progres

referencje-bjk


referencje-bjk-2

opinia-referencyjna

świadectwo-agencja

euro


euro-alians

zaświadczenie-IGPiM

projektowanie-w-otoczeniu-drzew

Projekt-ochrony-drzew


zaświadczenie-ISMH

ukończenie-szkolenia

organizacja-prac-budowlanych-na-terenach-zadrzewionych

List-referencyjny


Certyfikat uczestnictwa - Drago Academy

List referencyjny

Certefikat-1

certyfikat Hubeny


Certyfikat-2

Certyfikat-Magdalena Loose

Certyfikat-3

certyfikat PLGBC