Sporządzanie wniosków o wycinkę

Sporządzenie wniosku o wycinkę w wielu przypadkach jest niezbędne do zgodnego z przepisami prawa usunięcia roślin. Wycinka drzew nie jest taka prosta, jak mogłoby się to wydawać. Nie chodzi tu oczywiście tylko o niezbędne narzędzia, ale również specjalne zezwolenia. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą lub właścicielem nieruchomości i chcesz ze swojego terenu wyciąć drzewo czy pozbyć się rosnących na nim krzewów, to musisz sporządzić odpowiedni wniosek.

Polskie prawo nie zawsze idzie na rękę obywatelom – jego przepisy potrafią być bardzo rozbudowane i niekoniecznie jasne. Dlatego w naszej pracowni projektowej zapewniamy pełne i profesjonalne wsparcie przy sporządzaniu wniosków o wycinkę drzew. Zajmiemy się wszelkimi formalnościami niezbędnymi do pozytywnego załatwienia sprawy – włącznie z przeprowadzeniem szczegółowych pomiarów drzewostanu, inwentaryzacją zieleni oraz wystawieniem opinii dendrologicznej.

Nasza oferta jest skierowana zarówno do osób prywatnych, firm, deweloperów, jak i innych instytucji. Wieloletnie doświadczenie i wiedza z zakresu wszelkich formalnych niuansów, pozwalają nam na sprawne zrealizowanie powierzonego zlecenia. Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami i uzgodnij szczegóły naszej współpracy.

 

Kiedy sporządzić wniosek o wycinkę drzew i krzewów?

Pomimo, iż opłaty odszkodowawcze za wycinkę nie dotyczą właścicieli prywatnych posesji, którzy nie prowadzą na tym terenie działalności gospodarczej, również oni powinni sporządzić wniosek o wycinkę i zadbać o jej prawidłowe przeprowadzenie aby uniknąć kary przewidzianej przez przepisy prawne.

Zezwolenie na wycinkę będzie konieczne, jeśli rośliny nie są usuwane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, a rosną na prywatnych działkach. Podstawowym czynnikiem, decydującym o konieczności złożenia wniosku o zezwolenie na wycinkę jest obwód pnia drzewa na wysokości 5 cm od powierzchni gruntu. Zależnie od gatunku rośliny, wniosek należy złożyć jeżeli obwód ten jest większy niż:

 

  • 80 cm w przypadku gatunków takich jak klon srebrzysty, klon jesionolistny, a także poszczególne gatunki i odmiany wierzby oraz topoli;
  • 65 cm jeżeli planujesz wycięcie kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej lub platana klonolistnego;
  • 50 cm gdy wycinka ma obejmować inne gatunki.

 

Co więcej, przepisy prawne określają także zasady pielęgnacji roślin, w szczególności podcinania gałęzi. Właściciele powinni stosować się do zasad, które zabraniają usunięcia objętości korony przekraczającej 30% jej całkowitego przyrostu w ciągu życia drzewa. Wyjątki od tej reguły to przypadki, gdy konary są nadłamane lub obumarłe lub prowadzone zabiegi mają na celu przywrócenie statyki drzewa, a co za tym idzie – minimalizację zagrożenia, które mogłoby powodować. Można również usunąć więcej niż 30% korony, jeżeli zabiegi pielęgnacyjne mają na celu utrzymanie jej wcześniej uformowanego kształtu.

Jak widać, przepisy prawne mogą być zawiłe i nie zawsze zrozumiale dla odbiorców. Za nieprawidłowe przeprowadzenie wycinki lub podcięcia konarów mogą grozić poważne kary pieniężne. Nakładane są one m.in. za wycinkę rośliny bez zezwolenia, jeśli jest ono konieczne, a także bez zgody właściciela posesji. Ponadto, grzywna grozi za uszkodzenie rośliny, również w wyniku niewłaściwego prowadzenia prac pielęgnacyjnych w obrębie korony, a także za usunięcie rośliny w przypadku decyzji odmownej.

Korzystając z usług naszej pracowni, masz pewność poprawnego określenia gatunku drzewa, jego stanu zdrowotnego oraz kwalifikacji do wycinki. Doradzimy również w zakresie właściwego przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych.