Sporządzanie projektów nasadzeń zastępczych

Jeżeli w czasie realizowania jakiejś inwestycji lub przeprowadzania określonych prac konieczna jest wycinka drzewostanu, warto sporządzić projekt nasadzeń zastępczych. Takie działanie polega na przesadzeniu lub posadzeniu drzew i krzewów w liczbie nie mniejszej, niż liczba egzemplarzy, które zostają usunięte. W rozumieniu obowiązującego Prawa ochrony środowiska jest to tzw. kompensacja przyrodnicza.

Odpowiednio przygotowany dokumenty powinien w jasny i precyzyjny sposób informować o m.in liczbie planowanych nasadzeń czy gatunku – w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania terenu. To samo dotyczy przesadzania poszczególnych drzew i krzewów w inne miejsca.

Zapewniamy profesjonalną pomoc przy sporządzaniu projektów nasadzeń zastępczych. Tworzymy dokumenty, które zawierają wszelkie niezbędne dane, czyli liczbę oraz gatunek drzew i krzewów, a także miejsce i termin planowanych prac. Nasze usługi są skierowane zarówno do osób prywatnych, jak i firm czy instytucji – czyli wszystkich tych, którzy potrzebują fachowego i kompleksowego wsparcia.