Sporządzanie projektów nasadzeń zastępczych

Sporządzenie projektu nasadzeń zastępczych warto rozważyć, jeżeli w czasie realizowania jakiejś inwestycji lub przeprowadzania określonych prac konieczna jest wycinka drzewostanu. Przeprowadzenie nasadzeń zastępczych polega na przesadzeniu lub posadzeniu drzew i krzewów w liczbie nie mniejszej, niż liczba egzemplarzy, które zostają usunięte. W rozumieniu obowiązującego Prawa ochrony środowiska jest to tzw. kompensacja przyrodnicza.

Zapewniamy profesjonalną pomoc przy sporządzaniu projektów nasadzeń zastępczych. Tworzymy dokumenty, które zawierają wszelkie niezbędne dane, czyli liczbę oraz gatunek drzew i krzewów, a także miejsce i termin planowanych prac. Nasze usługi są skierowane zarówno do osób prywatnych, jak i firm czy instytucji – czyli wszystkich, którzy potrzebują fachowego i kompleksowego wsparcia w tym zakresie.

 

Jak przygotować projekt nasadzeń zastępczych?

Odpowiednio przygotowane dokumenty powinny w jasny i precyzyjny sposób informować o m.in liczbie planowanych nasadzeń i wykorzystanych gatunkach – w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania terenu. To samo dotyczy przesadzania poszczególnych drzew i krzewów w inne miejsca.

Decyzja o zgodzie na wycinkę określa również warunki nasadzenia, w tym jego lokalizację, liczbę lub powierzchnię roślin, ich minimalny wiek, a w przypadku drzew – obwód pnia, gatunki i odmiany, terminy przeprowadzenia nasadzeń oraz wniesienia informacji o ich wykonaniu. Może również uwzględniać wytyczne dotyczące prac pielęgnacyjnych.

Projekt nasadzeń przygotowujemy na podstawie mapy w odpowiedniej skali. Zawiera ona naniesione propozycje nasadzeń z ich dokładną lokalizacją na terenie działki, a także szczegółowym opisem gatunków i odmian. Dostosujemy wybór roślin do aktualnych wytycznych, określanych przez gminę, na terenie której znajduje się inwestycja. Kontrola przebiegu nasadzeń może być elementem nadzoru inwestorskiego.

 

W jakim celu sporządza się projekt nasadzeń zastępczych?

Na terenach inwestycyjnych często konieczna jest wycinka drzew. W takim przypadku może być konieczne wniesienie opłat za usunięcie roślinności. Alternatywnym rozwiązaniem jest zaprojektowanie i przeprowadzenie nasadzeń zastępczych. Może to być rozwiązanie korzystne z ekonomicznego punktu widzenia, bowiem projekt nasadzeń oraz jego realizacja niejednokrotnie kosztują mniej, niż wynosiłaby opłata za wycinkę. Sporządzenie projektu nasadzeń zastępczych może też pozytywnie wpłynąć na opinię organów administracyjnych, dotyczącą wniosku o wycinkę. Często odpowiedzialni za wydanie zezwoleń urzędnicy przychylnie rozpatrują wnioski uwzględniające taki projekt. Zastosowanie nasadzeń zastępczych z reguły jest również z reguły pozytywnie odbierane przez okolicznych mieszkańców, a także przyszłych i obecnych użytkowników obiektu. W przypadku konieczności uzyskania ich zgody na realizację inwestycji, może być kluczowym czynnikiem, decydującym o przychylności lokalnej społeczności, a co za tym idzie, pozwolić na uniknięcie protestów lub skarg.

 

Kiedy możliwe jest wykonanie nasadzeń zastępczych?

Możliwość wykonania nasadzeń zastępczych będzie zależna od powierzchni działki i panujących na niej warunków siedliskowych, a także obecności stałych elementów krajobrazu. Nasi pracownicy, odpowiedzialni za przygotowanie projektu nasadzeń, zapoznają się ze specyfiką terenu oraz dostępną powierzchnią, a następnie udzielą informacji, czy przeprowadzenie kompensacji przyrodniczej będzie możliwe. Jeżeli warunki pozwalają na takie rozwiązanie, przygotujemy kompleksowy projekt nasadzeń zastępczych, uwzględniający wszelkie niezbędne warunki formalne. Dobierzemy odpowiedni do warunków siedliskowych i wymogów administracyjnych skład gatunkowy planowanego drzewostanu. Precyzyjnie dobieramy roślinność do nasadzeń, mając na uwadze systemy korzeniowe drzew i krzewów oraz ryzyko ich kolizji z infrastrukturą podziemną. Bierzemy pod uwagę standardową wysokość dojrzałych drzew, aby nie kolidowały one z przebiegiem linii energetycznych czy telefonicznych na obszarze zadrzewianym. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia nasadzeń z wykorzystaniem roślin drzewiastych, przygotujemy projekt obejmujący posadzenie krzewów.