Opinie dendrologiczne

Jednym z obszarów naszych działań jest sporządzanie opinii dendrologicznych. Wyróżnia nas wieloletnie doświadczenie w tym zakresie oraz niezbędna wiedza z dziedziny dendrologii, dzięki czemu jesteśmy w stanie wykryć symptomy, wskazujące na osłabienie wytrzymałości danego drzewa. Nasze usługi pozwalają na wdrożenie działań zaradczych, mających na celu poprawę kondycji rośliny. Przygotowana przez nas opinia może także wskazywać na konieczność przeprowadzenia zaawansowanych badań, takich jak ekspertyzy dendrologiczne, wykonywane przy zastosowaniu specjalistycznego sprzętu.

Opinie dendrologiczne są wymagane podczas prowadzenia wielu prac. Pozwalają na zapewnienie dobrej kondycji zielonych terenów w mieście czy zabezpieczenie przestrzeni przed upadkiem drzew. Nasze opinie dendrologiczne bazują na szerokiej wiedzy i umiejętnościach nabytych w trakcie wielu lat pracy. Możemy zadbać, by wszelkie prace przebiegały w trosce o tereny zieleni i ich okolice. Opiniujemy na temat różnych rodzajów roślin, na zlecenie zupełnie odmiennych klientów. Jesteśmy otwarci na współpracę mającą związek z wieloma inwestycjami.

 

W jakim celu sporządza się opinie dendrologiczne?

Opinia dendrologiczna sporządzana jest w celu sprawdzenia stanu sanitarnego drzew, rosnących w przydomowych ogródkach, miejskich parkach, a także przy ulicach czy placach. Przygotowanie szczegółowego opracowania, oceniającego wytrzymałość drzewostanu pozwala w skuteczny sposób przewidzieć możliwe zagrożenia, takie jak przewrócenie się drzewa czy złamanie jego konarów. Stanowi także podstawę do podjęcia odpowiednich kroków zaradczych, mających na celu poprawę kondycji drzewa, lub też jego usunięcia w przypadku, kiedy nie rokuje poprawy. W efekcie, opinie dendrologiczne mogą przyczynić się do uniknięcia szkód, jakie drzewa mogą wyrządzić otaczającym je obiektom oraz zapobiec wystąpieniu sytuacji, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi przebywających w ich okolicy. Na tej podstawie możliwe jest również wprowadzenie działań, które pozwalają na uniknięcie wycinki i poprawienie kondycji drzewostanu.

Opinia dendrologiczna jest więc niezbędna w sytuacji, gdy chcesz zadbać o bezpieczeństwo osób lub mienia. Warto przeprowadzać takie działania regularnie. Stan zieleni zmienia się bowiem na przestrzeni lat. Działamy szybko i docieramy wszędzie tam, gdzie konieczne jest wystawienie opinii dotyczącej roślinności – oferujemy usługi przede wszystkim w Sopocie, Gdańsku oraz Gdyni. Oferujemy także projektowanie terenów zieleni, uwzględniające stan aktualnie obecnego na danym obszarze drzewostanu.

 

W jaki sposób wystawia się opinię dendrologiczną?

Do oceny kondycji drzewostanu wykorzystujemy system VTA, czyli metodę, która polega na wizualnej ocenie żywotności drzew. Badania przeprowadzamy również przy pomocy narzędzi takich, jak sondy oraz sprzęty pomiarowe. Pozwala to na dokładne sprawdzenie kondycji drzewostanu pod kątem chorób i patogenów oraz wszelkiego rodzaju uszkodzeń czy ubytków. Podczas prowadzonych prac dbamy o to, by wszelkie pomiary były zgodne z rzeczywistością. Są one bowiem gwarancją prawidłowo wykonanej oceny drzewostanu.

Aby uzyskać profesjonalną opinię dendrologiczną warto zasięgnąć porady specjalistów. Do sporządzenia w pełni poprawnej opinii dendrologicznej niezbędna jest bowiem szeroka wiedza z zakresu dendrologii, a także doświadczenie w podobnych pracach. Tylko wówczas opinia będzie wartościowa. Zewnętrzne oględziny mogą wykazać konieczność przeprowadzenia szczegółowych badań.

Wykonujemy opinie dendrologiczne zarówno w Sopocie, jak i na terenie całego Trójmiasta. Co więcej, docieramy również do dowolnego województwa w Polsce. Wystarczy przedstawić nam szczegóły danego zlecenia i ustalić harmonogram prowadzonych prac. Zapraszamy do kontaktu!

 

Metoda VTA w opiniowaniu dendrologicznym

Metoda VTA (Visual Tree Assessment) polega na wizualnej ocenie kondycji drzewa. Umożliwia ona określenie żywotności danej rośliny. Z wykorzystaniem tej metody określa się morfologiczne parametry drzewa. Uwzględnia nieprawidłowości we wzroście i rozwoju, a także obserwację zewnętrznych zmian pod kątem czynników chorobowych. Pozwala na wykrycie czynników mogących negatywnie wpływać na kondycję drzewa i jego stan fitosanitarny. Wady określane są dla każdej sekcji:

 

  • strefy korzeniowej,
  • odziomka,
  • pnia,
  • nasady korony,
  • pędów,
  • liści.

 

Przy zastosowaniu tej metody porównuje się morfologię drzewa z odpowiednimi grafami.

 

Parametry morfologiczne oceniane w metodzie VTA

W metodzie VTA oceniane są wszystkie elementy pnia i korony drzewa, w tym:

 

  • aparat asymilacyjny, czyli korona złożona z liści lub igieł;
  • pokrój korony drzewa, jej symetria, przerzedzenia, defoliacja;
  • powierzchowne i wgłębne ubytki pnia oraz gałęzi;

 

Ocenie podlega również statyka drzewa, jego nachylenie i odporność na złamanie. Kontrola obejmuje także obserwację pod kątem pasożytów. Skala ocen jest czterostopniowa, przy czym najniższy wynik oznacza drzewo całkowicie zdrowe, a najwyższy – roślinę obumierającą.