Opinie dendrologiczne Gdynia

Nasza firma zajmuje się sporządzaniem skrupulatnych opinii dendrologicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tym zakresie oraz niezbędną wiedzę w dziedzinie dendrologii, dzięki czemu jesteśmy w stanie wykryć symptomy, wskazujące na osłabienie wytrzymałości danego drzewa. Nasze usługi pozwalają na wdrożenie działań zaradczych, mających na celu poprawę kondycji rośliny. Przygotowana przez nas opinia może także wskazywać na konieczność przeprowadzenia zaawansowanych badań, takich jak ekspertyzy dendrologiczne przy zastosowaniu specjalistycznego sprzętu.

Z tego powodu opinie dendrologiczne są wymagane podczas prowadzenia wielu prac. Pozwalają na zapewnienie zielonych terenów w mieście czy zabezpieczenie przestrzeni przed upadkiem drzew. Nasze opinie bazują na szerokiej wiedzy i umiejętnościach nabytych w trakcie wielu lat pracy. Oferujemy także projektowanie terenów zieleni. Możemy zadbać, by wszelkie prace przebiegały w trosce o tereny zieleni i ich okolice. Opiniujemy na temat różnych rodzajów roślin, na zlecenie zupełnie odmiennych klientów. Jesteśmy otwarci na współpracę mającą związek z wieloma inwestycjami.

 

W jakim celu sporządza się opinie dendrologiczne?

 

 Opinia dendrologiczna sporządzana jest w celu sprawdzenia stanu sanitarnego drzew, rosnących w  przydomowych ogródkach, miejskich parkach, a także przy ulicach czy placach. Przygotowanie szczegółowego opracowania, oceniającego wytrzymałość drzewostanu pozwala w skuteczny sposób przewidzieć możliwe zagrożenia, takie jak przewrócenie się drzewa czy złamanie jego konarów. Stanowi także podstawę do podjęcia odpowiednich kroków zaradczych, mających na celu poprawę kondycji drzewa, lub też jego usunięcia w przypadku, kiedy nie rokuje poprawy. W efekcie opinie dendrologiczne mogą pomóc uniknąć szkód, jakie drzewa mogą wyrządzić otaczającym je obiektom oraz zapobiec wystąpieniu sytuacji, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi przebywających w ich okolicy.

Opinia dendrologiczna jest więc niezbędna w sytuacji, gdy chcesz zadbać o bezpieczeństwo osób lub mienia. Warto przeprowadzać takie działania regularnie. Stan zieleni zmienia się bowiem na przestrzeni lat. Z tego powodu działamy szybko i docieramy wszędzie tam, gdzie konieczne jest wystawienie opinii dotyczącej roślinności. Na tej podstawie możliwe jest również wprowadzenie działań, które pozwalają na uniknięcie wycinki i poprawienie kondycji drzewostanu.

 

W jaki sposób wystawia się opinię dendrologiczną?

 

Do oceny stanu drzewostanu wykorzystujemy system VTA, czyli metodę, która polega na wizualnej ocenie statystyki drzew. Badania przeprowadzamy również przy pomocy narzędzi takich, jak sondy oraz sprzęty pomiarowe. Pozwala to na dokładne sprawdzenie kondycji drzewostanu pod kątem chorób i patogenów oraz wszelkiego rodzaju uszkodzeń czy ubytków. Podczas prowadzonych prac dbamy o to, by wszelkie pomiary były zgodne z rzeczywistością. Są one bowiem gwarancją prawidłowo wykonanej oceny drzewostanu.

Wykonujemy opinie dendrologiczne zarówno w Gdańsku, jak i na terenie całego Trójmiasta. Co więcej, docieramy również do dowolnego województwa w Polsce. Wystarczy przedstawić nam szczegóły danego zlecenia i ustalić harmonogram prowadzonych prac. Zapraszamy do kontaktu!