Inwentaryzacje zieleni Gdanśk

Przeprowadzamy inwentaryzacje zieleni. Usługi w tym zakresie oferujemy klientom indywidualnym, deweloperom, biurom projektowym oraz instytucjom. Dokumentację inwentaryzacyjną sporządzamy w rzetelny i klarowny sposób, dzięki czemu będzie stanowiła wartościową pomoc w skutecznym zarządzaniu drzewostanem i planowaniu dalszych działań inwestycyjnych.

 

Na czym polega inwentaryzacja zieleni?

 

Inwentaryzacja zieleni nazywana jest również inwentaryzacją dendrologiczną. Polega ona na przeprowadzeniu ilościowego spisu drzew oraz krzewów, rosnących na określonym terenie. W jej trakcie rozpoznane i udokumentowane zostają gatunki drzew i krzewów oraz ich parametry dendrologiczne, czyli m.in. obwód pnia, średnica korony, wysokość drzewa, powierzchnia krzewu. Przygotowana dokumentacja zawiera także opis stanu zdrowotnego spisywanych drzew i krzewów.

 

W jakim celu przeprowadza się inwentaryzacje dendrologiczne?

 

Inwentaryzacje przeprowadza się w celu stworzenia wymaganej przepisami dokumentacji, pozwalającej na zaplanowanie odpowiednich działań względem drzew i krzewów na określonym terenie. Konieczna jest ona na przykład przy składaniu wniosku o wycinkę. Na podstawie inwentaryzacji zieleni wyliczane są odszkodowania za wycinkę. Inwentaryzacja jest niezbędna także w początkowej fazie inwestycji budowlanych. Dzięki niej można bowiem określić, które elementy roślinności są szczególnie cenne i wymagają zachowania, które natomiast wymagają uporządkowania.