Wyliczanie opłat odszkodowawczych za wycinkę

Wyliczenie opłaty odszkodowawczej za wycinkę drzew na danym terenie jest konieczne w sytuacjach określonych przepisami prawnymi. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. istnieją sytuacje, gdy organ wydający decyzję zezwalającą na wycinkę może naliczyć właścicielowi terenu opłatę odszkodowawczą za wycinane drzewa bądź nałożyć na niego obowiązek wykonania kompensacji przyrodniczej w postaci nowych nasadzeń drzew i krzewów. Naszym klientom oferujemy pomoc przy wyliczaniu odszkodowania za wycinkę, którego wysokość zależy między innymi od gatunku oraz wielkości drzewa. Służymy naszą wiedzą i doświadczeniem także wtedy, gdy zachodzi konieczność sporządzenia projektu nasadzeń zastępczych drzew oraz krzewów w ramach wspomnianej kompensacji przyrodniczej.

Orientujemy się w aktualnych przepisach i wszelkich zmianach prawnych. Doradzamy również w kwestiach dotyczących terenów zieleni, w tym także prac budowlanych, które mogą zagrażać środowisku.

 

Dlaczego warto skorzystać z naszej pomocy w zakresie wyliczania opłat odszkodowawczych?

Aby uniknąć problemów z niewłaściwie wyliczonymi kwotami za wycinkę drzew, warto skorzystać z oferty specjalistów, takich jak nasza firma. Doskonale znamy bowiem przepisy w tym zakresie oraz stawki, jakie obowiązują dla poszczególnych gatunków roślin. Co więcej, zajmujemy się także inwentaryzacją zieleni oraz przeprowadzeniem ekspertyz i wydawaniem opinii dendrologicznych, które mogą stanowić podstawę do wycinki drzew martwych, nierokujących, chorych, uszkodzonych lub zagrażających bezpieczeństwu ludzi. W przypadku takich roślin właściciel działki nie musi bowiem uiszczać opłat za ich usunięcie.

Dokładnie badamy szczegóły danej sytuacji. Orientujemy się w średnich wysokościach odszkodowań w konkretnych przypadkach. Dzięki temu, możemy sprawnie sporządzać wnioski i doradzać naszym klientom. Dysponujemy wiedzą na temat odszkodowań za wycinkę, zarówno w kontekście dendrologii, jak i dotyczącą prawnego aspektu działań. Dbamy również o to, by wszystkie formalności zostały dopełnione w odpowiedni sposób, z zachowaniem terminów.

Działamy na terenie Trójmiasta – Gdańska, Gdyni i Sopotu. Możemy jednak realizować zlecenia również w innych miejscach, na obszarze całej Polski – wszystko zależy od ich szczegółów. Zapraszamy do skontaktowania się z naszą firmą i dokładnego przedstawienia danego zlecenia. Z chęcią doradzimy i zaproponujemy najlepsze rozwiązanie.

 

Jak wylicza się opłaty odszkodowawcze za wycinkę?

W związku ze stale zmieniającymi się przepisami prawnymi, dotyczącymi również wyliczania opłat za wycinkę drzew i krzewów, obliczenie dokładnych kosztów może być skomplikowane. W 2022 roku opłata za wycinkę nie dotyczy działek prywatnych, jeśli usunięcie drzew nie wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej. Konieczne będzie jednak złożenie stosowanego wniosku oraz uzyskanie zgody na wycinkę. Należy również pamiętać o prawidłowych metodach wycinki, gdyż jej niewłaściwe przeprowadzenie może wiązać się z koniecznością uiszczenia opłaty karnej.

W stosownym wniosku należy uwzględnić rośliny, które przekraczają określone przepisami prawnymi wymiary. W przypadku konieczności uiszczenia opłaty, jej wysokość będzie zależna od gatunku oraz obwodu pnia drzewa. Mierzony jest on na wysokości 130 cm od gruntu. Przedziały kwot uwzględniają podział na drzewa o obwodzie mniejszym lub przekraczającym 100 cm. Stawki określane są w zależności od gatunku. Rośliny podzielone zostały na 4 grupy. Najniższe opłaty dotyczą klonów: jesionolistnego i srebrzystego, platanów klonolistnych, kasztanowców zwyczajnych, a także różnych gatunków wierzby i topoli. W drugiej kategorii znajdują się m.in. brzozy, czeremchy, wiąz, dąb czerwony, a także wiele gatunków klonów i kasztanowców. Tutaj znajdują się też drzewa iglaste, jak świerk, daglezja oraz modrzew. Do trzeciej kategorii należą popularne gatunki takie jak buk, jarząb pospolity, grab czy leszczyna, drzewa owocowe, m.in. grusza i jabłoń, a także mniej znane drzewa i krzewy. W czwartej grupie znaleźć można krzewy jałowca i głogu, a także cis czy żywotnik zachodni. Najdroższe opłaty dotyczą także różnych gatunków jarzębów, jodły koreańskiej, cyprysika, żywotnika zachodniego i oliwnika. Do piątej grupy zaliczają się gatunki, które nie zostały wyszczególnione w zestawieniu.

Przy wyliczaniu opłat warto zasięgnąć porady ekspertów. Nasi pracownicy znają treść aktualnie obowiązujących aktów prawnych, dotyczących wycinki oraz opłat odszkodowawczych. Z nami unikniesz pomyłki, wynikającej z dopasowania rośliny do błędnej kategorii. Wśród naszej ekipy są doświadczeni dendrolodzy, którzy precyzyjnie określą każdy gatunek i odmianę, bowiem wiele z nich charakteryzuje się zbliżonym wyglądem, jednak występują w różnych kategoriach.