Odszkodowania za wycinkę drzew

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. istnieją sytuacje, gdy organ wydający decyzję zezwalającą na wycinkę może naliczyć właścicielowi terenu opłatę odszkodowawczą za wycinane drzewa bądź nałożyć na niego obowiązek wykonania kompensacji przyrodniczej w postaci nowych nasadzeń drzew i krzewów. Naszym klientom oferujemy pomoc przy wyliczaniu odszkodowania za wycinkę, którego wysokość zależy między innymi od gatunku oraz wielkości drzewa. Służymy naszą wiedzą i doświadczeniem także wtedy, gdy zachodzi konieczność wykonania nowych nasadzeń drzew oraz krzewów w ramach wspomnianej kompensacji przyrodniczej.

 

Dlaczego warto skorzystać z naszej pomocy w zakresie wyliczania opłat?

 

Aby uniknąć problemów z niewłaściwie wyliczonymi kwotami za wycinkę drzew, warto skorzystać z oferty specjalistów takich jak nasza firma. Doskonale znamy bowiem przepisy w tym zakresie oraz stawki, jakie obowiązują dla poszczególnych gatunków roślin. Co więcej, zajmujemy się także inwentaryzacją zieleni oraz przeprowadzeniem ekspertyz i wydawaniem opinii dendrologicznych, które mogą stanowić podstawę do wycinki drzew martwych, nie rokujących, chorych, uszkodzonych lub zagrażających bezpieczeństwu ludzi. W przypadku takich roślin właściciel działki nie musi bowiem uiszczać opłat za ich usunięcie.