Ekspertyzy dendrologiczne

Ekspertyzy dendrologiczne wykonuje się, aby dokładnie ocenić kondycję i stan zdrowia drzewa. Przeprowadza je uprawniony rzeczoznawca, wyróżniający się odpowiednimi kwalifikacjami, wiedzą i doświadczeniem. Ekspertyza dendrologiczna pomoże wykazać uszkodzenia takie jak pęknięcia wewnętrzne czy ubytki miąższu. Pozwala również na wykrycie chorób, zgnilizn powodowanych przez różne gatunki grzybów, pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych, a także śladów działalności owadów.

Do naszych prac wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt. Pozwala on na wykrycie wszelkich nieprawidłowości oraz sprawdzenie, czy drzewostan rzeczywiście jest stabilny i nie zagraża bezpieczeństwu ludzi i ich mienia. Ekspertyzy dendrologiczne wystawiane przez naszą firmę są profesjonalne, wykonane z dbałością o najmniejsze detale. Tworzymy także opinie dendrologiczne. Są one nieco prostszym odpowiednikiem ekspertyz, jednak podczas ich sporządzania również wykorzystujemy szeroką wiedzę i umiejętności zdobyte podczas wielu lat współpracy z różnymi firmami.

 

Na czym polega ekspertyza dendrologiczna?

Ekspertyza dendrologiczna polega na przeprowadzeniu kompleksowych, złożonych badań wybranego drzewa. Pozwala na dokładne określenie jego stanu faktycznego. Jest narzędziem często wykorzystywanym w postępowaniach administracyjnych, gdyż w odróżnieniu od opinii dendrologicznej, może stanowić materiał dowodowy.

Ekspertyza dendrologiczna różni się od opinii stopniem skomplikowania. Opinia dendrologiczna sporządzana jest na podstawie wizualnej oceny kondycji drzewa, a także pomiarów wykonywanych z zastosowaniem prostych przyrządów. W przypadku ekspertyz wykorzystywane są natomiast specjalistyczne urządzenia, takie jak tomograf soniczny, służący do bezinwazyjnego badania stanu zachowania wnętrza pnia, czy rezystograf, używany do sprawdzenia stanu tkanki drzewnej. Za pomocą tych profesjonalnych urządzeń uzyskujemy szczegółowe dane, pomocne w planowaniu dalszego losu drzewostanu. Ekspertyzy dendrologiczne mogą być wykonywane w ramach nadzoru inwestorskiego.

 

Co uwzględnia ekspertyza dendrologiczna?

Ekspertyza dendrologiczna uwzględnia precyzyjną lokalizację drzewa, a także jego parametry takie jak:

 

  • przynależność systematyczna,
  • wiek,
  • wysokość,
  • budowę,
  • miąższość,
  • parametry korony.

 

Obejmuje także stan fitosanitarny rośliny. Może także uwzględniać ocenę kondycji systemu korzeniowego, a także parametrów gleby, takich jak pH, zawartość składników mineralnych i organicznych, jak również zagęszczenie.

Ekspertyza zawiera szczegółowe opinie, wskazówki i zalecenia dotyczące dalszego postępowania względem pojedynczego drzewa jak i całego drzewostanu.

 

Kiedy przeprowadzić ekspertyzę dendrologiczną?

Kiedy drzewostan i jego poszczególne elementy są osłabione, mogą stanowić ryzyko dla przebywających w jego obrębie osób. Chore lub uszkodzone drzewa mogą też przyczynić się do zniszczenia elementów okolicznej infrastruktury. Ekspertyza dendrologiczna pozwoli na dokładną diagnozę stanu poszczególnych drzew. Pomoże również w określeniu ewentualnego zagrożenia, wynikającego z osłabienia rośliny. Na jej podstawie można podjąć działania mające na celu poprawę kondycji drzewostanu, w tym zastosowanie preparatów terapeutycznych, wykonanie prac pielęgnacyjnych lub wycinkę.

Ekspertyzy często wykonuje się w przypadku:

 

  • drzew pomnikowych i tych, w stosunku których planowane jest wprowadzenie ochrony;
  • drzew starych lub chorych, które mogą stanowić zagrożenie dla osób i mienia,
  • konieczności ustalenia przyczyn złej kondycji lub nieprawidłowego rozwoju,
  • potrzeby zaplanowania zabiegów pielęgnacyjnych.

 

W postępowaniach odszkodowawczych ubezpieczyciel lub adwokat może zlecić wykonanie ekspertyzy. Wykonuje się ją również w przypadku usunięcia drzew bez zezwolenia odpowiednich organów administracyjnych lub właściciela posesji.

 

Dlaczego warto zdecydować się na ekspertyzę dendrologiczną przeprowadzaną przez naszą firmę?

Drzewa rosnące w parkach, a także w przydomowych ogrodach, mogą stanowić realne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób znajdujących się w ich pobliżu. Różnego rodzaju choroby, ubytki i uszkodzenia osłabiają bowiem wytrzymałość i stabilność drzewostanu. Dlatego w celu oceny kondycji drzew przeprowadzamy ekspertyzy dendrologiczne. Te zaawansowane badania pozwalają ocenić, które z nich należy wyciąć ze względów bezpieczeństwa.

Oferujemy specjalistyczne i kompleksowe ekspertyzy dendrologiczne. Przeprowadzamy wnikliwe i rzetelne badania drzew, z użyciem najnowocześniejszych urządzeń. Naszym klientom przekazujemy dobrze udokumentowane informacje, na podstawie których możliwe jest odpowiednio wczesne określenie potencjalnych niebezpieczeństw i podjęcie właściwych działań. Jesteśmy otwarci na różne formy współpracy. Zawsze dostosowujemy prowadzone działania do konkretnego przypadku. Nasze ekspertyzy i opinie wykonujemy profesjonalnie, z dbałością o zgodność zapisanych danych ze stanem faktycznym. Działamy jednocześnie szybko i spełniamy oczekiwania klientów, którym zależy na błyskawicznym otrzymaniu wyników pomiarów.

Masz pytania dotyczące tworzenia ekspertyz dendrologicznych lub innych usług świadczonych przez naszą firmę? Zapraszamy do kontaktu.