Ekspertyzy dendrologiczne Gdanśk

Drzewa rosnące w parkach, a także w przydomowych ogrodach, mogą stanowić realne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób znajdujących się w ich pobliżu. Różnego rodzaju choroby, ubytki i uszkodzenia osłabiają bowiem wytrzymałość i stabilność drzewostanu. Dlatego w celu oceny kondycji drzew przeprowadzamy ekspertyzy dendrologiczne. Te zaawansowane badania pozwalają ocenić, które z nich należy wyciąć ze względów bezpieczeństwa.

 

Na czym polega ekspertyza dendrologiczna?

 

Ekspertyza dendrologiczna różni się od opinii dendrologicznej stopniem skomplikowania. Opinia sporządzana jest na podstawie prostych pomiarów wykonywanych za pomocą podstawowych przyrządów oraz wizualnej oceny stanu zdrowia drzew. W przypadku ekspertyz wykorzystywane są natomiast specjalistyczne urządzenia takie jak tomograf soniczny, służący do bezinwazyjnego badania stanu zachowania wnętrza pnia, czy rezystograf, używany do sprawdzenia stanu tkanki drzewnej. Za pomocą tych profesjonalnych urządzeń uzyskujemy szczegółowe dane, pomocne w planowaniu dalszego losu drzewostanu.

 

Dlaczego warto zdecydować się na ekspertyzę dendrologiczną przeprowadzaną przez naszą firmę?

 

Oferujemy specjalistyczne i kompleksowe ekspertyzy dendrologiczne. Przeprowadzamy wnikliwe i rzetelne badania drzew, z użyciem najnowocześniejszych urządzeń. Naszym klientom przekazujemy dobrze udokumentowane informacje, na podstawie których możliwe jest odpowiednio wczesne określenie potencjalnych niebezpieczeństw i podjęcie właściwych działań.