Czym jest system BREEAM?

System BREEAM to międzynarodowy standard oceny jakości i efektywności energetycznej budynków, który został opracowany w 1990 roku przez brytyjską organizację BRE. Jest to jeden z najbardziej rozpowszechnionych na świecie systemów oceny budynków pod względem ich wpływu na środowisko naturalne oraz komfortu użytkowania. W Polsce system BREEAM zyskuje coraz większą popularność, przyczyniając się do poprawy jakości nowo powstających obiektów oraz zrównoważonego rozwoju sektora budowlanego.

 

Kluczowe aspekty oceny w systemie BREEAM

System BREEAM ocenia budynki pod względem różnorodnych kategorii, takich jak zarządzanie, zdrowie i samopoczucie użytkowników, energia, transport, woda, materiały, odpady, ekologia oraz innowacje. W każdej z tych dziedzin budynek może zdobyć określoną liczbę punktów, które sumują się do wyniku końcowego. Na podstawie uzyskanej liczby punktów obiekt może otrzymać jedno z pięciu możliwych certyfikatów BREEAM - od poziomu "Pass" (dopuszczalny) do "Outstanding" (wybitny). 

system breeam

 

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu BREEAM w Polsce

Wdrożenie systemu BREEAM w polskim budownictwie przynosi szereg korzyści zarówno dla inwestorów, jak i użytkowników obiektów. Po pierwsze, certyfikacja BREEAM stanowi dowód na wysoką jakość budynku oraz jego zgodność z wymogami zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu inwestycje z certyfikatem BREEAM są bardziej atrakcyjne dla potencjalnych najemców oraz nabywców. Po drugie, obiekty oceniane w systemie BREEAM charakteryzują się niższym zużyciem energii, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji oraz mniejszy wpływ na środowisko naturalne. Wreszcie, budynki spełniające standardy BREEAM zapewniają lepszy komfort pracy oraz zdrowe warunki dla swoich użytkowników, co może wpływać na ich efektywność oraz satysfakcję.