Jak powstają raporty ekologiczne BREEAM?

Czym jest certyfikat BREEAM? Certyfikat BREEAM, którego skrót pochodzi od angielskiego Environmental Assesment Metod, stanowi aktualnie bardzo popularny sposób na ocenianie budynków w kontekście ich walorów ekologicznych w Europie.

 

Czym jest certyfikat BREEAM?

Certyfikat BREEAM, którego skrót pochodzi od angielskiego Environmental Assesment Metod, stanowi aktualnie bardzo popularny sposób na ocenianie budynków w kontekście ich walorów ekologicznych w Europie. Podczas tworzenia tego typu raportu głównym badanym elementem jest jakość danej inwestycji w celu wyznaczania nowych standardów w branży, jaką jest budownictwo. Przejawia się to poprawą nie tylko wydajności obiektów budowlanych, ale także ich komfortu eksploatacji, a także przystosowań pod kątem ochrony środowiska

Raporty ekologiczne BREEAM

 

Co dokładnie podlega ocenie w raportach ekologicznych BREEAM?

Do obszarów oceny efektywności obiektów budowlanych w raportach BREEAM należy: ogólna polityka zarządzania zarówno budową, jak i jej terenem oraz postępowanie według określonych procedur, wpływ wewnętrznych i zewnętrznych czynników na zdrowie i samopoczucie pracowników (np. akustyka, natężenie światła dziennego w budynkach itp.), ochrona bioróżnorodności flory i fauny, kwestie transportu (w tym m.in. emisji dwutlenku węgla, lokalizacji budynku w kontekście udogodnień takich komunikacja miejsca itp.), kwestie energetyczne (dotyczące m.in. zużycia dwutlenku węgla czy energii świetlnej) czy aspekty związane z wodą (np. sprawdza się, czy zastosowano rozwiązania mające na celu ograniczenie zużycia wody).

Ponadto, ocenie podlega także wpływ inwestycji na zanieczyszczanie środowiska (głównie powietrza i wody), sposób zagospodarowania terenów zielonych oraz wykorzystania materiałów (sprawdza się legalność źródeł ich pochodzenia, jak również to, czy materiały te posiadają odpowiednie certyfikaty ekologiczne).

 

Jak wygląda proces certyfikacji BREEAM?

Proces powstawania raportów BREEAM rozpoczyna się wskazaniem konsultanta-asesora BREEAM. Następnie wydaje on wstępny raport, a inwestor zobowiązuje się do zastosowania do wszelkich wymogów BREEAM podczas tworzenia inwestycji. Później zbiera się całą potrzebną dokumentację i tworzy specjalne wytyczne co do projektu. Na koniec asesor poddaje analizie  wymienione wcześniej w artykule czynniki i dokonuje oceny.