Kiedy należy uzyskać opinię dendrologiczną?

Opinia dendrologiczna jest sporządzana przez dendrologa, który dokonuje oceny stanu sanitarnego drzew, które rosną w przydomowych ogrodach, miejskich parkach lub przy ulicach. Opinia dendrologiczna pozwala też przewidzieć możliwe zagrożenia związane z wybranym drzewem. W jakich przypadkach należy uzyskać opinię dendrologiczną? Na czym ona polega? W poniższym artykule odpowiadamy na te pytania.

 

Czym jest opinia dendrologiczna i jak się ją przeprowadza?

Opinia dendrologiczna to specjalny dokument, który jest przygotowywany w celu sprawdzenia stanu drzew rosnących w okolicy. Opinia jest sporządzana przez doświadczonego dendrologa, który ocenia wytrzymałość drzewostanu oraz jego kondycję pod względem chorób i wszelkiego rodzaju uszkodzeń. Opinia dendrologiczna stanowi również podstawę do podjęcia odpowiednich działań mających na celu poprawę kondycji wybranego drzewa lub jego usunięcie. Podczas przeprowadzania opinii dendrologicznej specjalista korzysta ze specjalnej metody, która polega na wizualnej ocenie żywotności drzew. Badania są również prowadzone przy użyciu sond oraz sprzęty pomiarowe.

 

badanie drzewa

 

W jakich przypadkach trzeba uzyskać opinię dendrologiczną?

Opinie dendrologiczne są wymagane podczas prowadzenia wielu prac. Często jest ona konieczna podczas sprzedaży nieruchomości, planowania zagospodarowania terenu, czy przy wycince drzew. Powinna ona zawierać dokładne informacje o gatunkach drzew i krzewów na danej działce, ich wieku, wysokości, średnicy pnia, stanie zdrowia, a także o ewentualnych uszkodzeniach czy chorobach. Uzyskanie opinii dendrologicznej jest szczególnie ważne w przypadku, gdy drzewa i krzewy są częścią zabytkowego krajobrazu lub stanowią ochronę dla siedlisk przyrodniczych.