Kiedy przeprowadza się ekspertyzę dendrologiczną?

Ekspertyza dendrologiczna jest specjalistyczną opinią tworzoną w ramach ustawowego obowiązku zachowania dbałości o przyrodę stanowiącą dziedzictwo oraz bogactwo narodowe. Ekspertyza ta to w praktyce procedura niezbędna w celu zweryfikowania rzeczywistego stanu zdrowia drzewa oraz kwestii bezpieczeństwa z nim związanych.

 

Czym jest ekspertyza dendrologiczna i jakie są jej cele?

Ekspertyza dendrologiczna jest specjalistyczną opinią tworzoną w ramach ustawowego obowiązku zachowania dbałości o przyrodę stanowiącą dziedzictwo oraz bogactwo narodowe. Ekspertyza ta to w praktyce procedura niezbędna w celu zweryfikowania rzeczywistego stanu zdrowia drzewa oraz kwestii bezpieczeństwa z nim związanych. Do jej celów możemy zaliczyć uzyskanie przez osoby uprawnione danych na temat metod bezpośredniego dbania o przyrodę. Te ostatnie muszą być osadzone w kontekście polityki zrównoważonego rozwoju. Powinny także uwzględniać zarówno przyszłe, jak i obecne inwestycje, których budowa odbywa się na określonym obszarze.

 

drzewo

Kiedy przyda nam się ekspertyza dendrologiczna?

Powstaje zatem pytanie, kiedy dokładnie przyda nam się ekspertyza dendrologiczna? Są to przypadki, gdy nie znamy stanu rzeczywistego wyjątkowo cennych roślin np. pomników przyrody, które mają wiele lat, a chcemy jednocześnie lepiej ocenić zagrożenia, jak również podjąć najlepsze decyzje dotyczące działań w ramach poprawy stanu flory oraz jej zabezpieczenia lub ewentualnego wycięcia. Po pomoc rzeczoznawcy dendrologa możemy udać się także w momencie, gdy potrzebujemy dowodów do postępowań w sprawach cywilnych, karnych lub administracyjnych, jak również wtedy gdy jesteśmy właścicielami firmy ubezpieczeniowej i chcemy dochodzić odszkodowania lub swoich praw w sprawach związanych ze zniszczeniem mienia lub likwidacją szkód budowlanych.

Ekspertyza dendrologiczna jest także wymagana, gdy dane drzewa rosną na terenie, gdzie stanowią one potencjalne niebezpieczeństwo dla ludzi i ich mienia np. na skrzyżowaniach, skwerach, parkach czy ulicach. Z uwagi na fakt, iż bezpieczeństwo mieszkańców miasta jest tu priorytetem, stan drzew znajdujących się w mieście należy poddawać systematycznym kontrolom diagnostów i innych specjalistów od dendrologii takich jak m.in. rzeczoznawcy dendrologiczni lub certyfikowani inspektorzy drzew, którzy mają za zadanie dokonywać regularnych przeglądów dendrologicznych.