Komu i kiedy przysługuje odszkodowanie za wycinkę drzew?

Wycinka drzew to nie taka prosta sprawa. Zarówno wtedy, jeżeli postanawiamy wyciąć drzewo, które stoi na naszej posesji i jest naszą własnością, jak i wówczas, gdy w związku z planowaną inwestycją musimy usunąć drzewo należące do kogo innego.

Niezależnie jednak od tego, jakie są okoliczności takiej operacji, trzeba postarać się o pozwolenie na wycinkę. Proces usuwania drzew musi być bowiem kontrolowany przez odpowiednie organy, aby nie dochodziło w tym zakresie do nadużyć. Kwestia wycinania drzew jest ściśle uregulowana i mając to na uwadze, należy się stosować do obowiązujących przepisów. Ma to na celu nie tylko samą kontrolę administracyjną, lecz także troskę o stan flory. Jest tak dlatego, gdyż usuwanie zbyt wielu drzew na danym terenie mogłoby doprowadzić do degradacji środowiska naturalnego.

 

Usuwanie drzewa z gruntu, którego się nie posiada

Szczególną sytuacją jest ta, w której z pewnych względów zachodzi potrzeba wycinki drzew na cudzym terenie. Takie okoliczności występują zwłaszcza wówczas, jeżeli wymaga tego instalacja urządzeń przesyłowych. To obiekty, które służą do dostarczania lub odprowadzania gazu, energii elektrycznej, pary czy płynów. Należą więc do nich między innymi słupy energetyczne. Każdy właściciel urządzeń przesyłowych, który chce umiejscowić te obiekty na nie swoim terenie, musi uregulować tę kwestię z właścicielem gruntu. Rozwiązaniem w tej sytuacji jest na przykład dzierżawa ziemi lub umowa o służebności.

Czasem zdarza się też jednak tak, że drzewa zostają wycięte tam, gdzie nie było co do tego uprzedniej zgody. W tej sytuacji właściciel gruntu może się ubiegać o to, aby otrzymać z tego tytułu odszkodowanie. Do tego rodzaju sytuacji dochodzi na przykład wówczas, kiedy w celu zamontowania urządzeń przesyłowych trzeba wyciąć część lasu, który jest terenem prywatnym. Jeśli zaś grunty te pozostają w zarządzie Lasów Państwowych, to również i wtedy należy się od właściciela urządzeń przesyłowych wpłata na rzecz tej instytucji.

wycinanie drzewa