Na czym polega ekspertyza dendrologiczna?

Ekspertyza dendrologiczna stanowi dokumentację stworzoną przesz rzeczoznawcę dendrologicznego, który posiada niezbędne ku temu kwalifikacje, uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie. W takiej opinii muszą znaleźć się więc szczegółowe dane na temat stanu oraz zachowania statyki danego drzewa...

 

Charakterystyka ekspertyzy dendrologicznej

Ekspertyza dendrologiczna stanowi dokumentację stworzoną przesz rzeczoznawcę dendrologicznego, który posiada niezbędne ku temu kwalifikacje, uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie. W takiej opinii muszą znaleźć się więc szczegółowe dane na temat stanu oraz zachowania statyki danego drzewa, które są zbierane w różnych celach np. gdy zachodzi podejrzenie, że dane drzewo stanowi zagrożenia dla ludzi i mienia lub gdy są ku temu wskazania gospodarcze bądź w momencie, gdy chcemy ustalić, jakich zabiegów pielęgnacyjnych wymagają dane drzewa. I tak, na przykład w ekspertyzie dendrologicznej wykonywanej w ramach postępowania mającego na celu ustalenie stanu rzeczywistego drzewa wyciętego bez zezwolenia lub poinformowania o zamiarze wycięcia jego właściciela należy zawrzeć dane na temat wieku, gatunku, grubości, jak również czasu, kiedy bezprawnie wycięto dane drzewo. 

ekspertyza dendrologiczna

 

Elementy składowe ekspertyzy dendrologicznej

Ekspertyza dendrologiczna składa się z wielu elementów, w poczet których możemy zaliczyć m.in. precyzyjne dane dotyczące lokalizacji (w tym także koordynaty GPS), systematyki, wieku, dendrometrii (czyli pierśnicy, wysokości i rozmiaru korony), opisu stanowiska, budowy (m.in. kształtu pnia i korony oraz ilości pni), jak również stanu zdrowotnego danego drzewa (w tym m.in. stanu korony, uszkodzeń pnia i aparatu asymilacyjnego, jak również obecnych pasożytów lub patogenów).

Ponadto, w opinii dendrologicznej musi się znaleźć także notatka dotycząca gatunków będących pod ochroną, które występują na powierzchni drzewa lub w jego obszarze, a także szczegółowa dokumentacja fotograficzna, wskazówki na temat niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych i leczniczych, jak również zestawienie wyników badań obciążeniowych oraz dane związane ze współczynnikami bezpieczeństwa. Warto nadmienić także, że bazę do ewaluacji drzew stanowi w głównej mierze metoda wizualna, więc chcąc zlecić wykonanie opinii dendrologicznej, warto zwrócić się do sprawdzonej firmy zatrudniającej rzetelnych specjalistów z dziedziny dendrologii.