Na czym polega ocena kondycji drzewostanu na danym terenie?

Drzewostan to zbiorowisko drzew rosnących na wybranym obszarze, które wzajemnie na sobie oddziałują. Ważne jest, aby drzewostan miał dobry stan zdrowia i nie był zagrożeniem dla ludzi bądź mienia gospodarczego. W momencie, gdy chce się sprawdzić, jakich zabiegów pielęgnacyjnych wymagają drzewa, warto wykonać ekspertyzę dendrologiczną. Z poniższego wpisu dowiesz się, jak wygląda ocena kondycji drzewostanu. Zapraszamy do lektury.

 

Czym jest ocena kondycji drzewostanu?

Ocena kondycji drzewostanu to inaczej ekspertyza dendrologiczna. Mogą ją wykonywać wyłącznie rzeczoznawcy dendrologiczni, którzy mają ku temu niezbędne uprawnienia i kwalifikacje. Ekspertyza dendrologiczna zawiera szczegółowe informacje na temat stanu zdrowia oraz zachowania statyki wybranego drzewa. W jej skład wchodzą precyzyjne dane dotyczące lokalizacji, systematyki, wieku i dendrometrii drzewa. W ocenie kondycji drzewostanu powinna się też znaleźć dokumentacja fotograficzna, zestawienie wyników badań obciążeniowych oraz dane związane z parametrami bezpieczeństwa. Ważna jest też ocena wizualna stanu zdrowia drzewostanu.

 

Kiedy warto wykonać ekspertyzę dendrologiczną?

Ekspertyza dendrologiczna jest niezbędna w przypadku, gdy nie jest znany stan rzeczywisty drzewostanu. Warto ją też wykonać w sytuacji, gdy chce się lepiej ocenić ewentualne zagrożenia dla roślinności bądź podjąć skuteczne działania mające na celu poprawę stanu flory. Ocena kondycji drzewostanu jest też obowiązkowa w momencie, gdy drzewa rosną w obszarze, gdzie mogą stanowić zagrożenie dla populacji. Ekspertyzę dendrologiczną wykonuje się też w przypadku drzew pomnikowych, starych lub chorych. Przeprowadza się ją także w przypadku wycięcia drzew bez odpowiedniego zezwolenia.

 

las iglasty