Wycinka drzew w świetle prawa

Wycinka drzew nie jest taką oczywistą sprawą i wymaga stosowania się do pewnych przepisów. Proces wycinania drzew musi być też szczegółowo kontrolowany przez odpowiednie organy. Kiedy konieczne jest uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew? W jakim przypadku wycinka drzew może być przeprowadzona bez zezwolenia? Zachęcamy do zapoznania się z naszym wpisem, gdzie odpowiadamy na te pytania.

 

Kiedy zezwolenie na wycinkę drzew nie jest wymagane?

Zgoda na wycinkę drzew nie jest konieczna w sytuacji, gdy drzewa i krzewy są własnością osób fizycznych i usuwanie ich nie jest związanie z prowadzaniem działalności gospodarczej. Należy w takim przypadku zgłosić jedynie zamiar usunięcia drzewa. Zgoda na wycinkę nie jest również obowiązkowa w przypadku, gdy wycinane krzewy rosną w skupisku o powierzchni nieprzekraczającej 25 m2. Wycinka drzew bez pozwolenia jest też legalna, gdy drzewa zostały zniszczone pod wpływem sił natury. Sporządza się wtedy protokół złomu.

 

las iglasty

 

W jakiej sytuacji konieczne jest uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew?

Zdarzają się przypadki, w których obowiązkowe jest uzyskanie zgody na wycinkę drzew. Zgoda na wycinkę jest konieczna w przypadku drzew rosnących na pasie drogi publicznej, na terenach zieleni publicznej lub nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Pozwolenie na wycinkę jest też konieczne w przypadku roślinności, która znajduje się na obszarze parku narodowego lub rezerwatu. Zezwolenie jest też wymagane, jeśli powyżej 5 cm od gruntu obwód pnia drzewa jest większy niż:

  • 80 cm w przypadku topól, wierzb i jesionów,
  • 65 cm w przypadku kasztanowca i robinii akacjowej,
  • 50 cm w przypadku pozostałych drzew.